Instytut Medycyny Naturalnej Uncaria


o. szeliga z markiem lubinskim

Ojciec E. Szeliga i Marek Lubiński- założyciele Instytutu Uncaria

Instytut Uncaria® powołany został do życia z inicjatywy Ojca Edmunda Szeligi w 1999 roku w Limie w Peru przez Marka Lubińskiego i od tamtej pory wypełnia szczytną misję kontynuując dzieło rozpoczęte przez Ojca E. Szeligę. W roku 2010 powstała filia Instytutu Uncaria w Polsce z siedzibą w Warszawie. Oferuje on oryginalne kuracje ziołowe z roślin leczniczych najwyższej jakości, pozostając w ten sposób wiernym głównej zasadzie swego Założyciela i Mistrza – Ojca Edmunda Szeligi, która mówi, iż „tylko zioła w swej naturalnej postaci leczą na prawdę”. Wszystkie zioła oferowane Państwu przez Instytut Uncaria® (Uncaria LTD) są starannie wyselekcjonowane i pochodzą z czystych ekologicznie regionów Andów i Amazonii. Posiadają certyfikaty jakości oraz są zarejestrowane w peruwiańskim Ministerstwie Zdrowia DIGESA – co jest warunkiem dopuszczenia ich do legalnego obrotu. Kuracje ziołowe przygotowywane w Instytucie Uncaria® oparte są o oryginalne receptury i metodologię Księdza Edmunda Szeligi. Dowodem skuteczności naszych kuracji są świadectwa wielu ludzi, których udało się wyleczyć nawet z najcięższych chorób.

akt notarialny uncariaFragment aktu założycieslkiego Instytutu Uncaria (z widniejącymi na nim nazwiskiem O. Edmunda Szeligi oraz Marka Lubińskiego)

Instytut Uncaria® poza ziołolecznictwem zajmuje się również badaniami naukowymi.W maju 2007 roku przedstawiciele Instytutu Uncaria® wspólnie z naukowcami z uniwersytetów peruwiańskich wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej. Konferencja ta odbyła się w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. Jednym z efektów tego wydarzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy: Instytutem Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Botaniki PAN, Uniwersytetem CayetanoHerredia z Limy, Uniwersytetem San Marcos z Limy i Instytutem Uncaria. Umowa dotyczy szeroko pojętych studiów nad właściwościami ziół amazońsko – andyjskich i ich praktycznym zastosowaniem. Nadrzędnym celem tych badań jest z jednej strony pozyskiwanie ziół o jak najwyższej jakości i jednakowym standardzie, co gwarantuje ich najlepsze działanie. Z drugiej strony zaś racjonalna gospodarka naturalnymi zasobami Amazonii i Andów, chroniąca ekosystem przed dewastacją.
Na naszym rynku możemy spotkać wiele produktów zawierających w swoim składzie zioła peruwiańskie, jednak ich jakość pozostawia wiele do życzenia. Faktem wręcz skandalicznym jest na przykład sprzedaż Uncariitomentosa, znanej jako Vilcacora, po uprzednim poddaniu tego surowca obróbce chemicznej w celu produkcji kapsułek. Vilcacora taka charakteryzuje się tym, że jest oferowana w postaci nitek, z których potem otrzymuje się bezwartościowy pod względem terapeutycznym wywar w kolorze bladoróżowym. Podczas gdy wywar z prawdziwej Uncarii (Vilcacory) powinien mieć kolor ciemnoczerwony. Przestrzegamy Państwa przed zakupem takich bezwartościowych produktów, których jedyną zaletą jest niska cena.

Instytut Uncaria® jest jedną z nielicznych firm na rynku europejskim, które oferują prawdziwe zioła lecznicze, sprowadzane bezpośrednio z Peru. Zamieszczone na naszej stronie internetowej certyfikaty są dokumentami wydanymi przez peruwiańskie instytucje państwowe, potwierdzającymi autentyczność naszych produktów, nie zaś, jak ma to miejsce w przypadku innych firm, prywatnymi „certyfikatami jakości” tworzonymi przez te firmy na własny użytek. Poza tym, instytut nasz dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru jak i w Polsce,  między innymi takimi jak: profesor Manuel Fernandez Ibarguen, profesor dr nauk farm. Wiktor Stelmach, inżynier Santos JaimesSerkovic, zapewnia stałą kontrolę jakości oferowanych ziół. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób. Zdajemy sobie również sprawę, że sprzedaż bezwartościowego produktu spowoduje utratę zaufania, a przede wszystkim z tego, że zamiast pomóc, możemy zaszkodzić. Zależy nam na budowaniu jak najlepszej opinii wśród naszych pacjentów.

Zachęcamy do kontaktu z nami i dzielenia się doświadczeniami, problemami oraz pomysłami. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości podczas stosowania naszych ziół, również prosimy o kontakt pod nr infolinii 784 676 154

Rada naukowa

Wiktor Stelmachprofesor medycyny prof. dr n. farm. in.
  wiktor stelmach

  Studia farmaceutyczne ukończył z wyróżnieniem w Leningradzkim Instytucie Chemiczno- Farmaceutycznym, tytuł doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w Instytucie Naukowo-Badawczym WHO w Teheranie (Iran); doktor n. med. Międzynarodowego Uniwersytetu Otwartego Medycyny Komplementarnej w Kolombo (Sri Lnka). Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na różnych stanowiskach w wielu zakładach produkcyjnych i placówkach naukowo-badawczych zarówno w kraju, jak i za granicą: w Rosji, Niemczech, Szwajcarii i na Bliskim Wschodzie. Jest autorem licznych opracowań nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i kontroli jakości leków, a także autorem kilku oryginalnych receptur leków ziołowych, które zostały nagrodzone za ich skuteczność terapeutyczną. Wieloletni nauczyciel i wykładowca, prowadzi wykłady oraz współpracuje z jednostkami o profilu farmaceutyczno-medycznym jako specjalista-konsultant.

  Zdzisław Jan Rynprof. dr hab. med.

   UNCARIA | Zioła z Peru | Vilcacora | Wilcza Kora | Wilkakora |

   Specjalista psychiatra, ekspert medycyny górskiej, dyplomata. Studia na Akademia Medyczna w Krakowie (AM), Wydział Lekarski (WL) (dyplom 1963). Studia podyplomowe: Studia doktoranckie w AM, doktorat (1971), habilitacja w zakresie psychiatrii (1979), profesor nadzwyczajny (tytuł 1994). Praca zawodowa: Szpital Miejski Nr l w Bielsku-Białej (1961-65). AM, Państwowy Szpital Kliniczny (1965-1973): stypendium specjalizacyjne, asystent lecznictwa. AM, Katedra Psychiatrii (1973-2009): asystent, starszy asystent, adiunkt, adiunkt habilitowany, docent, profesor nadzwyczajny; prodziekan WL (1981-1984), członek Kolegium Dziekańskiego WL (1984-88), kierownik Zakładu Patologii Społecznej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ (1984-2009). Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej, kierownik (1984-89). Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej (1996-). Misja dyplomatyczna: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Chile i Boliwii (1991-96); konsul honorowy Republiki Chile w Krakowie (1997-2000); Ambasador RP w Argentynie (2007-2008). Członek wielu towarzystw naukowych tak w Polsce, jak i na całym świecie. Autor przeszło 400 publikacji naukowych, głównie w czasopismach zagranicznych na temat psychiatrii klinicznej, sądowej i społecznej, patologii obozów koncentracyjnych, medycyny górskiej, psychologii alpinizmu, antropologii i medycyny Indian Ameryki Południowej, a także o etyce medycznej i cierpieniu. Autor kilkuset prac popularnonaukowych, reportaży i esejów o tematyce górskiej, psychologicznej, biograficznej i historycznej. Autor/konsultant kilku filmów popularno-naukowych.

   Santos Jaimes SerkovićInżynier

    UNCARIA | Zioła z Peru | Vilcacora | Wilcza Kora | Wilkakora |

    Wykładowca na Akademii Rolniczej w Limie. Wiceminister rolnictwa Peru w rządzie prezydenta Alejandro Toledo w latach 2001- 2006. Znawca i eksporter ziół peruwiańskich. Autor wielu publikacji ogłoszonych drukiem w Peru i w USA na temat leczniczych właściwości Maca (Lepidium Meyenni) oraz Vilkakhory (Uncaria tomentosa wild.). Dyrektor Nadzoru Jakości produktów ziołowych w Instytucie Uncaria od momentu jego założenia w roku 1999. Przyjaciel śp. Ojca Edmunda Szeligi.