Medycyna naturalna Instytutu Uncaria

Nowoczesna medycyna naturalna posługuje się wieloma różnymi metodami, a jedną z nich jest właśnie fitoterapia, czyli ziołolecznictwo. Naukowe podstawy fitoterapii stały się istotnym czynnikiem jej rozwoju i przyczyniły się do powszechnego jej uznania. Udowodniono, że rośliny lecznicze mogą nie tylko zapobiegać wielu chorobom, ale także skutecznie leczyć, jeśli będą dobrej jakości i stosowane w sposób właściwy oraz dostatecznie wcześnie. Wykazano też, że liczne preparaty roślinne wykorzystywane w medycynie naturalnej współdziałają korzystnie z wieloma lekami syntetycznymi. Dlatego też w praktyce lekarskiej w bardzo wielu krajach, (poza Polską niestety), zioła są stosowane bądź jako leki podstawowe, bądź jako środki pomocnicze, uzupełniające działanie leków syntetycznych, a w wielu przypadkach jako chroniące narządy wewnętrzne przed ujemnymi skutkami podawania leków syntetycznych, np. antybiotyków. O wartości leków ziołowych świadczy fakt, że ich udział w ogólnej puli preparatów stosowanych na świecie w praktyce medycznej wynosi, według danych Światowej Organizacji Zdrowia od 30 do 40%. Według tych samych informacji leki roślinne są najczęściej stosowane w chorobach kobiecych (80%), przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych (74%), układu krążenia (72%) oraz skóry (70%).

Medycyna naturalna w służbie zdrowia

Działalność z zakresu medycyny naturalnej Instytutu Uncaria datuje się od roku 1999. Od daty założenia Instytutu w stolicy Peru, po dzień dzisiejszy realizuje się w instytucie kuracje ziołowe, które likwidują zarówno mało nasilone objawy chorobowe, jak i przypadki przewlekłe i trudne. W chorobach przewlekłych, które lekarz uprzednio rozpoznał i których stopień zaawansowania określił, dobiera się w Instytucie Uncaria odpowiednie kuracje ziołowe, oparte o metodologię opracowaną przez Ojca Edmunda Szeligę i lekarzy z Peru. W kuracjach tych stosowane są tylko i wyłącznie oryginalne zioła peruwiańskie w postaci naturalnej, pochodzące ze sprawdzonych od początku działalności instytutu źródeł. Instytut Uncaria zaleca również stosowanie kuracji ziołowych rekonwalescentom przebywającym w domu po przebytych ciężkich chorobach lub zabiegach chirurgicznych. Takie kuracje ziołowe przyspieszają proces powrotu do zdrowia i przynoszą znaczną ulgę w dolegliwościach. Trzeba tu bardzo wyraźnie podkreślić, że konieczne jest racjonalne posługiwanie się ziołami. Samoleczenie jest absolutnie nie wskazane. Umiejętne dozowanie ziół, ich przygotowywanie i łączenie w zestawy kuracyjne wymaga określonego zasobu wiedzy. Tę właśnie wiedzę posiada Instytut Uncaria i posługując się nią pragnie pomóc wszystkim tym, którym pomoc ta jest potrzebna i którzy są przekonani co do skuteczności kuracji ziołowych.

Medycyna naturalna? Kupuj tylko sprawdzone zioła!

Pragniemy przestrzec przed zakupami ziół peruwiańskich kierując się tylko i wyłącznie ich niską ceną. Niestety tutaj też sprawdza się zasada, że to co bardzo tanie z reguły jest też niewiele warte. Nie tak dawno członek Rady Naukowej Instytutu Uncaria, profesor Wiktor Stelmach zwrócił uwagę na sprzedawaną w sklepach zielarskich, w internecie oraz w innych miejscach Vilcacorę mającą postać cienkich nitek, lub wiórków. Uwagę profesora przykuła nie tylko dziwnie niska, jak na Vilcacorę cena, ale również forma oferowanego produktu. Zakupił więc w różnych miejscach kilkanaście opakowań pochodzących każde od innego producenta i oddał je do przebadania do laboratorium Wydziału Farmacji krakowskiej Akademii Medycznej. We wszystkich przypadkach okazało się, iż mamy do czynienia z Vilcacorą, którą uprzednio poddano procesowi ekstrakcji substancji czynnych, (prawdopodobnie do produkcji kapsułek), po czym ten zużyty już surowiec wysuszono, zapakowano i przekazano do sprzedaży ludziom zupełnie nie świadomym faktu, że mają do czynienia z produktem zupełnie bezwartościowym pod względem leczniczym. Niestety Główny Inspektorat Sanitarny odmówił zajęcia się tym ewidentnym oszustwem pod pretekstem „nie istnienia w Polsce norm określających poziom zawartości substancji czynnych w Uncaria tomentosa”. Koniec cytatu.

Opisujemy ten karygodny przypadek, (a wiemy że tego typu oszustw jest na rynku zielarskim znacznie więcej), po to, aby uświadomić ludziom zainteresowanym ziołami peruwiańskimi, jak łatwo jest obecnie zakupić produkt, który nie posiada żadnej wartości leczniczej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zioła z Peru nie są łatwe do zdobycia nawet w samym Peru. Rosną one bowiem przeważnie w miejscach bardzo trudno dostępnych w Amazonii i Andach. Żeby do nich dotrzeć trzeba mieć nie tylko odpowiednie uprawnienia, które wydaje peruwiańskie ministerstwo rolnictwa, ale też właściwe kontakty i znajomość tamtejszej specyfiki i terenu.

Wszystkie te atuty posiada Instytut Uncaria, który powstał, działał i dalej działa w Peru, a filia europejska naszego instytutu została utworzona dopiero w roku 2009. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do korzystania z prawdziwych dobrodziejstw zielarskich z Peru.