Oświadczenie Założyciela Instytutu Uncaria

01 Lut 2013

Szanowni Państwo, Drodzy klienci, Wszyscy zainteresowani odkryciami ś.p. Ojca Edmunda Szeligi i ziołami peruwiańskimi!

 

W związku z pojawieniem się w internecie stron w języku polskim reprezentujących na naszym rynku komercyjne interesy firm z krajów ościennych winien jestem Państwu poniższe wyjaśnienie. Oświadczam, iż Instytut Uncaria spółka jawna działający w Polsce od roku 2012 jest kontynuacją w prostej linii Instytutu Uncaria założonego przeze mnie w Limie w Peru w roku 1999 wspólnie z naszym Wielkim Rodakiem, Ojcem Edmundem Szeligą, co potwierdzone zostało w roku 2001 oficjalnym wpisem notarialnym również w Limie, Peru. Kopię jednej ze stron tego wpisu zamieszczamy jako dowód autentyczności oraz potwierdzenie mojej współpracy z Ojcem Szeligą i Jego udziale w tym przedsięwzięciu.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż w latach 1999 – 2001 nawiązywało kontakt z moim Instytutem Uncaria w Limie wiele osób deklarujących zainteresowanie peruwiańskimi ziołami leczniczymi. Znalazła się wśród nich grupa, która wykorzystując moją łatwowierność i ufność w zwykłą ludzką uczciwość, została przeze mnie zaproszona do Peru, przedstawiona Ojcu Szelidze oraz bardzo pobieżnie zapoznana z tematyką ziołolecznictwa amazońsko-andyjskiego. (Zorganizowałem dla nich kilkudniową wycieczkę przez Andy nad Ucayali). Przy czym osoby te zobowiązały się w obecności świadków do otwarcia po powrocie do swego kraju filii Instytutu Uncaria tamże. Z przykrością muszę stwierdzić, iż dane słowo nie zostało spełnione. (Zresztą przed trzema laty po powrocie do Europy z Peru przekonałem się wielokrotnie, że we współczesnym świecie biznesu stara zasada „słowo cenniejsze od pieniędzy” już nie obowiązuje.) Osoby te założyły bowiem własną komercyjną firmę przywłaszczając sobie nazwę mojego instytutu – Uncaria. Zastanawiam się więc, ile trzeba tupetu i bezczelności wręcz, aby po dwutygodniowym pobycie w Peru i wykonaniu kilku fotografii z Ojcem Szeligą podawać się za specjalistów w tematyce peruwiańskich ziół leczniczych?! Ileż w takim postępowaniu lekceważenia dla potencjalnych klientów!
Dziś, kiedy po latach pracy i starań udało mi się otworzyć filię Instytutu Uncaria w Polsce znów natknąłem się na tych samych ludzi, którzy z identycznym tupetem i bezczelnością, z jakimi przed dwunastu laty oszukali mnie i bezprawnie użyli nazwy mego instytutu, w tej chwili zamieszczają w internecie oświadczenie sugerujące, jakoby to ich firma była tym prawdziwym Instytutem Uncaria. Stwierdzenie takie jest kłamstwem i manipulacją nakierowaną na osiągnięcie komercyjnych korzyści, gdyż liczą zapewne, że w ten sposób przyciągną do siebie większą klientelę. W związku z powyższym pragnę raz jeszcze, co następuje:

INSTYTUT UNCARIA MAREK LUBIŃSKI, DOMINIK CIUCHCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, KRS 0000397681 jest oficjalnie działającą filią INSTITUTO UNCARIA z Peru wpisanego do Rejestru Publicznego w Limie pod numerem 00135757 i działającego od roku 1999. Nie istnieją żadne powiązania z jakąkolwiek inną firmą używającą nazwy „Uncaria”. Jednocześnie pragnę poinformować, że znak towarowy Instytut Uncaria jest znakiem zastrzeżonym tak w Polsce, jak i na terytorium UE.

Z wyrazami szacunku

Marek Lubiński

 

skan_peru_big