Vilcacora, królowa ziół peruwiańskich

05 Lut 2018

Krótka historia Vilcacora (Uncaria tomentosa wild)

Vilcacora należy do rodziny roślin z rodzaju Uncaria. Na świecie mamy ponad sześćdziesiąt roślin należących do tego gatunku. Właściwości lecznicze posiadają jednak jedynie dwie odmiany: Uncaria tomentosa wild i Uncaria gujanensis. Obydwie występują tylko i wyłącznie na terenach Amazonii w Ameryce Południowej. Uncaria guianensis  rośnie w lasach deszczowych, czyli na terenach zalewowych, położonych nisko, które w porze deszczowej pokrywa woda. Nas interesuje przede wszystkim Uncaria tomentosa, gdyż tylko tę odmianę nazywamy Vilcacora. Nazwa ta pochodzi z języka quechua (fonetycznie po polsku „keczua”). Posługiwali się nim Inkowie w czasach istnienia w Peru ich imperium, a po dziś dzień mówią nim Indianie zamieszkujący Andy peruwiańskie. Uncaria tomentosa rośnie na wysokości od około 500 do 800 metrów n.p.m. w peruwiańskiej Montanii. Nazwa ta oznacza teren górski porośnięty lasem tropikalnym, którego nie zalewa woda w porze deszczowej. Vilcacora wymaga bardzo specyficznych warunków klimatycznych i glebowych, a takie właśnie posiadają tereny peruwiańskiej Montanii. Wiadomo, że zioło to było stosowane już w czasach imperium Inków, a prawdopodobnie jeszcze wcześniej, gdyż Inkowie musieli przejąć swą bardzo wysoko rozwiniętą cywilizację wraz z całą wiedzą medyczną od tzw. kultur prekolumbijskich istniejących wcześniej na tych terenach. Historia tychże jest nam niestety bliżej nieznana. Wiadomo w każdym bądź razie, że medycyna u Inków stała na bardzo wysokim poziomie. Dowodem tego są choćby zachowane  narzędzia chirurgiczne do trepanacji czaszki, lub fakt, że po przybyciu Hiszpanów na tereny Peru ówcześni medycy hiszpańscy zaczęli uczyć się leczenia od lekarzy inkaskich. Pisze o tym jeden z kronikarzy konkwisty, Francisco Orellana. Zaś peruwiańskie zioła lecznicze trafiły na dwór królewski w Hiszpanii, a między nimi oczywiście Vilcacora (Uncaria tomentosa wild.). Etymologia nazwy Vilcacora wywodzi się z połączenia dwóch słów w języku quechua: vilca i cora (fonetycznie brzmi to łilka khora), co w tłumaczeniu oznacza „święte ziele”. Podobnie jak nazwa innego, drugiego co do ważności zioła- Manayupa (Desmondium molliculum) pochodzi z inkaskiego określenia runa mana yupana (fonet. runa mana jupana), co po polsku znaczy: „właściwości jej są niezliczone”. W każdym bądź razie wiadomo z przekazów kronikarzy hiszpańskich, iż tak Vilcacora, jak Manayupa były znane i stosowane już w czasach imperium Inków.

Vilcacora w czasach współczesnych

Okres po konkwiście Peru przez Hiszpanów aż po wiek XIX to swoista marginalizacja medycyny tradycyjnej tamtejszych Indian. Wiązało się to z modą na „nowoczesność” i „europejskość” wśród warstw wyższych w tym kraju i było niewątpliwie jednym z przejawów rasizmu. Wszystko, co pochodziło od Indian było uznawane za gorsze i nie warte uwagi. Mamy tu oczywiście chlubne wyjątki, jak choćby działalność naukowa i badawcza poprzednika Ojca Edmunda Szeligi, czeskiego Salezjanina, księdza Jarosława Sokoupa, który usystematyzował na piśmie peruwiańską florę, a wśród niej uwzględnił zioła lecznicze. Była to jednakże praca li tylko botaniczna. Prekursorem studiów nad właściwościami leczniczymi i praktycznym zastosowaniem ziół peruwiańskich był pochodzący z Cuzco zielarz, Eduardo Moscozo. Od lat trzydziestych ubiegłego wieku aż po lata pięćdziesiąte zajmował się on studiami nad medycyną indiańską i prowadził w Cuzco własną praktykę lecząc chorych ziołami peruwiańskimi. Jego to właśnie poznał Ojciec Edmund Szeliga zaraz po przyjeździe do Peru i jemu zawdzięczał pierwsze kroki, jakie stawiał poznając i badając Vilcacora oraz inne zioła z Peru. W tym samym czasie w innej części Peru, w położonym w centralnej Montanii regionie Chanachamayo- La Merced- Satipo wydarzyła się historia, która zelektryzowała ówczesny świat medyczny. Chodzi o wyleczenie bardzo zaawansowanego raka płuc u Oskara Schulera, potomka emigrantów z Tyrolu i właściciela ziemskiego. Otóż, gdy Oskar Schuler zapadł na tę chorobę i kolejne fazy leczenia konwencjonalnego nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, przyszli mu z pomocą Indianie z plemienia Ashaninka, zamieszkującego po dziś dzień w tym regionie. Uchodzili oni i dalej uchodzą za najlepszych znawców peruwiańskich ziół leczniczych. Oskar Schuler podjął się kuracji wywarem z ziela Vilcacora (Uncaria tomentosa wild) i po kilku miesiącach rak zaczął się cofać, a pan Schuler dożył do późnej starości i zmarł w wieku lat 93. Historia ta obiegła Peru i jest doskonale udokumentowana.

Vilcacora wkracza na światowe uniwersytety

Światowa sława peruwiańskiego zioła Vilcacora (Uncaria tomentosa wild) rozpoczęła się dzięki naszemu rodakowi, Ojcu Edmundowi Szelidze. To on bowiem, po wstępnym badaniach właściwości tej rośliny leczniczej na Uniwersytecie Św. Marka w Limie, przesłał na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku próbki Vilcacora do Uniwersytetu da Napoli we Włoszech. Potem badania nad składem biochemicznym i właściwościami Vilcacora ruszyły jak lawina. Poza Włochami analizowano Uncaria tomentosa na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych między innymi w USA, Chinach, Japonii, Francji, Rosji i Austrii. Wszystkie badania potwierdziły bardzo silne działanie farmakologiczne wywarów i ekstraktów z Vilcacora. Potwierdzono naukowo to, co  tradycyjna medycyna wiedziała od co najmniej dwóch tysięcy lat, że Uncaria tomentosa służy do leczenia wielu schorzeń, w tym przewlekłych stanów zapalnych, dysfunkcji żołądkowo-jelitowych, (wrzody, zakażenia, guzy nowotworowe), reumatyzmu, astmy, marskości wątroby, cukrzycy i innych. Jako rezultat tych badań potwierdzono i opisano występowanie w Uncaria tomentosa wielu farmakologicznie czynnych związków pochodzących z różnych grup chemicznych. Najwięcej uwagi poświęcono alkaloidom, głównie charakterystycznym penta- i tetracyklicznym alkaloidom oksyindolowym. Należy wymienić tu takich profesorów farmacji badających Vilcacora, jak prof.

Gattuso, dr Keplinger, dr Heitzmann, dr Laus, prof. Senatore, dr Wirth i dr Wagner, oraz wielu, wielu innych.

Wyniki badań naukowych potwierdzają lecznicze działanie Vilcacora

Vilcacora (Uncaria tomentosa) posiada bardzo zróżnicowany skład chemiczny. Występują w niej alkaloidy oksyindolowe, triterpeny, sterole, procyjanidyny i glikozydy pochodne kwasu chinowowego. Warunkuje to bardzo szerokie spektrum działania prozdrowotnego tego zioła z Peru. W przeprowadzonych badaniach in vitro i in vivo stwierdzono, że Vilcacora działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, przeciwwirusowo, immunostymulująco, przeciwnowotworowo i przeciwbólowo. Największe zainteresowanie Uncaria tomentosa wzbudziły oczywiście wykazanie jej silnego działania immunostymulującego i antynowotworowego. Według wyników badań uzyskanych przez dra Wagnera uważa się, że Vilcacora jest jednym z najsilniej działających immunostymulująco leków roślinnych. Wykazano też,  że wywar z kory, pni i gałęzi Uncaria tomentosa stymuluje makrofagi do wytwarzania interleukiny, która to substancja jest odpowiedzialna za uruchamianie immunologicznych mechanizmów obronnych organizmu. Z kolei badania przeprowadzone przez dr Rizzi wykazały znaczące działanie antymutagenne Vilcacora i  powiązały je z jej właściwościami przeciwutleniającymi. Profesor Sandoval również potwierdził   właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne  Uncaria tomentosa. Ostatnio dr Hardin przeprowadziła badanie kliniczne działania Vilcacora jako środka przeciwzapalnego, leczącego stany zapalne kości i stawów ( osteoarthritis). Badaniom klinicznym poddano 45 pacjentów w wieku 45-75 lat z osteoarthritis kolana. Badania hematologiczne przeprowadzano na wstępie oraz po zakończeniu eksperymentu. Parametry medyczne, ból oraz subiektywną ocenę ogólnego samopoczucia pacjenta rejestrowano po upływie 1, 2 i 4 tygodni. W okresie leczenia obserwowano złagodzenie bólu, zwłaszcza podczas ćwiczeń fizycznych oraz polepszenie ogólnego stanu zdrowia w ocenie lekarza i pacjenta. Nie stwierdzono żadnych zmian w wątrobie ani zaburzeń funkcji hematologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych autorzy stwierdzili, że Vilcacora jest skutecznym środkiem w leczeniu osteoarthritis oraz, że terapia jest bezpieczna i dobrze znoszona.

Vilcacora jest skutecznym lekiem

Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że wyniki badań klinicznych oraz biologicznych in vitro i in vivo działania wodnego wyciągu z Vilcacora  ( Uncaria tomentosa), uznawanego i stosowanego przez Indian od niepamiętnych czasów, potwierdzają, że roślina ta jest skutecznym lekiem w wielu schorzeniach o podłożu zapalnym i nowotworowym.

Błędne nazewnictwo Vilcacora

Na koniec należy zwrócić uwagę na fakt, iż w Polsce, prawdopodobnie z powodu fonetycznego  podobieństwa, często są używane błędne nazwy na określenie Uncaria tomentosa. Spotykamy się więc zarówno w internecie, jak i gdzie indziej ze stosowaniem określeń takich, jak: „wilkakora, wilczakora, wilcza kora” a nawet kora z wilka”. Przypomnijmy więc raz jeszcze, że nazwa Vilcacora pochodzi z języka quechua i jest złożeniem dwóch słów: „Vilca” i „cora”, co po polsku oznacza „święte ziele”.