Wyprawa badawczo-naukowa do Peru – Instytut Uncaria współorganizatorem VIII Kongresu Medycyny Naturalnej

23 Lis 2012

img_2257

od lewej stoją: Marek Lubiński, inż. Peter Rizo Patron, Dominik Ciuchciński, prof. dr hab. Zdzisław Jan Ryn, inż. Santos Jaimes Serkovic.

Instytut Uncaria, po wielomiesięcznych przygotowaniach i intensywnych ustaleniach z peruwiańskimi ośrodkami badawczymi,  zorganizował we wrześniu tego roku wyprawę do Peru. W przedsięwzięciu tym udział wzięły związane z Instytutem osobistości ze świata polskiej nauki.  Przedstawiciele Instytutu oraz współpracujący z nim naukowcy (prof. dr hab. med. Zdzisław Jan Ryn, prof. dr hab. Iwona Wawer) uczestniczyli w VIII światowym Kongresie Medycyny Naturalnej, który odbył się w Limie w dniach 13- 16 września br.

 

img_2726

 

VIII Światowy Kongres Medycyny Tradycyjnej był poświęcony przede wszystkim postaci założyciela Instytutu Uncaria, Ojca Edmunda Szeligi. Profesor Zdzisława Jan Ryn oraz Marek Lubiński wygłosili wykłady na temat życia i działalności Ojca Szeligi. Niestety instytut IPIFA z Limy z niewiadomych przyczyn nie wziął udziału w złożeniu hołdu Ojcu Szelidze, a przecież był on założycielem tej placówki.

 

dsc02110

 

Po zakończeniu kongresu uczestnicy wyprawy przemierzyli Andy i Amazonię. Cel oczywiście był naukowo-badawczy. Efektem wyprawy jest przystąpienie Instytutu Uncaria do realizowania ideii ukonstytuowania stowarzyszenia skupiającego peruwiańskie i polskie instytucje naukowe. Celem nowopowstałej organizacji będzie realizacja projektów mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochrona tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją. Dzięki tej incjatywie Instytut Uncaria realizuje intelektualny i duchowy testament Ojca Edmunda Szeligi. Honorowy patronat nad stowarzyszeniem obejmie Ambasada Republiki Peru w Polsce.

 

dsc03694