Zamawianie ziół oraz bezpłatne konsultacje: tel.: 784 676 154, e‑mail: ziola@uncaria.pl

O Instytucie Uncaria

Zioła z Peru i medycyna naturalna to specjalność Instytutu Uncaria. Od ponad 20 lat pomagamy w leczeniu chorób i dolegliwości skutecznymi kuracjami ziołowymi. Od 1999 r. Instytut Uncaria prowadzi działalność z zakresu medycyny naturalnej przy wykorzystaniu ziół z Peru. Stosujemy kuracje ziołowe, które likwidują zarówno mało nasilone objawy chorobowe, jak i przypadki przewlekłe i trudne. Z pełną odpowiedzialnością proponujemy szereg skutecznych zestawów ziołowych, zbudowanych wiernie według oryginalnych receptur Założyciela Instytutu Uncaria, Ojca Edmunda Szeligi. Znajdują one zastosowanie w leczeniu oraz zapobieganiu różnym, nawet bardzo ciężkim schorzeniom.

Wszystkie kuracje układane są indywidualnie, na podstawie dokładnej analizy nadsyłanej przez Państwa dokumentacji medycznej, czyli już postawionej diagnozie lekarskiej.

Konsultacje zielarskie - Marek Lubiński w Andach

Konsultacje zielarskie:

Konsultacji z zakresu ustalania kuracji ziołowych udziela wieloletni asystent Ojca Edmunda Szeligi w Peru, popularyzator ziołolecznictwa, założyciel Instytutu Uncaria, fitoterapeuta Marek Lubiński.

tel.: 784 676 154
e-mail: ziola@uncaria.pl

Konsultacje są bezpłatne.
W swoich kuracjach ziołowych stosujemy wyłącznie oryginalne zioła w postaci naturalnej.

Zioła z Peru - Instytutu Uncaria

Zioła z Peru

Wszystkie zioła z Peru oferowane przez Instytut Uncaria są starannie wyselekcjonowane i pochodzą z czystych ekologicznie regionów Andów i Amazonii. Kupujemy je bezpośrednio od wspólnot indiańskich. Dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru, jak i w Polsce (współpracujemy między innymi z Zakładem Chemii Fizycznej Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) udało się nam wypracować stałą kontrolę jakości oferowanych ziół z Peru. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży.

Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób i dolegliwości.
Zioła z Peru

Zamawianie ziół:

tel.: 784 676 154
e-mail: ziola@uncaria.pl

Konsultacje są bezpłatne.

W swoich kuracjach stosujemy wyłącznie oryginalne zioła w postaci naturalnej.

Kuracje ziołowe - krajobraz Peru

Kuracje ziołowe

Stosujemy kuracje ziołowe, które likwidują zarówno mało nasilone objawy chorobowe, jak i przypadki przewlekłe i trudne. W chorobach przewlekłych, które lekarz uprzednio rozpoznał i których stopień zaawansowania określił, dobiera się w Instytucie Uncaria odpowiednie kuracje ziołowe, oparte o metodologię opracowaną przez jego założyciela, Ojca Edmunda Szeligę. W kuracjach tych stosowane są tylko i wyłącznie oryginalne zioła peruwiańskie w postaci naturalnej, pochodzące ze sprawdzonych od początku działalności instytutu źródeł.

Zalecamy kuracje ziołowe zbudowane na doświadczeniu i wiedzy Ojca Szeligi, który poznał uprawianą od wieków medycynę tradycyjną Indian.
Andy - Instytut Uncaria

Działalność naukowa Instytutu Uncaria

Instytut Uncaria prowadzi również działalność naukową i popularyzatorską. Realizujemy projekty mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochronę tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją.

Peru widoki

Porady zielarskie

Porad zielarskich z zakresu leczenia ziołami peruwiańskimi udziela popularyzator ziołolecznictwa, podróżnik, założyciel Instytutu Uncaria, fitoterapeuta Marek Lubiński, który przez 10 lat współpracował z o. Edmundem Szeligą w Peru, gdzie był jego asystentem. W ten sposób przejął od niego wiedzę na temat ziołolecznictwa. Teraz sam zestawia skuteczne kuracje ziołowe, udziela porad zielarskich i kontynuuje oraz rozwija dzieło swojego Mistrza.

Dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru, jak i w Polsce, między innymi takimi jak: prof. Manuel Fernandez Ibarguen, prof. Wiktor Stelmach, prof. Iwona Wawer czy inż. Santos Jaimes Serkovic, udało się nam wypracować stałą kontrolę jakości oferowanych ziół. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób i dolegliwości.

Zalecamy stosowanie tradycyjnych wywarów lub naparów z ziół, ponieważ w postaci naturalnej otrzymujemy coś, co farmacja określa terminem intractum, czyli koncentratu wszystkich składników leczniczych. Dopiero wtedy możemy mówić o synergicznym działaniu ziół na organizm ludzki. Efekt takiego leczenia jest zawsze o wiele lepszy niż przy stosowaniu ziół w postaci przetworzonej.

Konieczne jest racjonalne posługiwanie się ziołami, samoleczenie jest niewskazane. Umiejętne dozowanie ziół, ich przygotowywanie i łączenie w zestawy kuracyjne wymaga określonego zasobu wiedzy i doświadczenia. Instytut Uncaria ma takie kompetencje i pragnie pomóc wszystkim, którym pomoc taka jest potrzebna i którzy są przekonani co do skuteczności kuracji ziołowych.