Zamawianie ziół oraz bezpłatne konsultacje: tel.: 784 676 154, e‑mail: ziola@uncaria.pl

Medycyna naturalna - las tropikalny

Medycyna naturalna Instytutu Uncaria

Medycyna naturalna posługuje się wieloma różnymi metodami, jedną z nich jest właśnie fitoterapia, czyli ziołolecznictwo. Udowodniono, że rośliny lecznicze mogą nie tylko zapobiegać wielu chorobom, ale także skutecznie leczyć, jeśli będą dobrej jakości i stosowane w sposób właściwy oraz dostatecznie wcześnie. Wykazano też, że liczne preparaty roślinne wykorzystywane w medycynie naturalnej współdziałają korzystnie z wieloma lekami syntetycznymi.

Medycyna naturalna Instytutu Uncaria to kuracje ziołowe przy wykorzystaniu ziół z Peru. W kuracjach tych stosowane są tylko i wyłącznie oryginalne zioła peruwiańskie w postaci naturalnej, pochodzące ze sprawdzonych od początku działalności Instytutu źródeł. Bardzo nam zależy nam na budowaniu jak najlepszej opinii o medycynie naturalnej i kuracjach ziołowych korzystających z ziół peruwiańskich.

Medycyna naturalna w służbie zdrowia

Działalność z zakresu medycyny naturalnej Instytut Uncaria rozpoczął w 1999. Od daty założenia Instytutu w stolicy Peru, do dzisiaj realizuje się w Instytucie kuracje ziołowe, które likwidują zarówno mało nasilone objawy chorobowe, jak i przypadki przewlekłe i trudne. Medycyna naturalna Instytutu Uncaria to sprawdzone kuracje ziołowe oparte na ziołach sprowadzanych bezpośrednio z Peru.

Medycyna naturalna jest w stanie pomóc w wypadku występowania wielu chorób i dolegliwości. W chorobach przewlekłych, które lekarz uprzednio rozpoznał i których stopień zaawansowania określił, dobiera się odpowiednie kuracje ziołowe, oparte o metodologię opracowaną przez Ojca Edmunda Szeligę i lekarzy z Peru. W kuracjach tych stosowane są tylko i wyłącznie oryginalne zioła peruwiańskie w postaci naturalnej, pochodzące ze sprawdzonych od początku działalności instytutu źródeł.

Wyraźnie podkreślamy, że konieczne jest racjonalne posługiwanie się ziołami. Samoleczenie (domowa medycyna naturalna) jest absolutnie niewskazane. Umiejętne dozowanie ziół, ich przygotowywanie i łączenie w zestawy kuracyjne wymaga określonego zasobu wiedzy. Tę właśnie wiedzę posiada Instytut Uncaria i posługując się nią pragnie pomóc wszystkim tym, którym pomoc ta jest potrzebna i którzy są przekonani co do skuteczności kuracji ziołowych.

Medycyna naturalna? Kupuj tylko sprawdzone zioła!

Pragniemy przestrzec przed zakupami ziół peruwiańskich kierując się tylko i wyłącznie ich niską ceną. Niestety tutaj też sprawdza się zasada, że to, co bardzo tanie z reguły jest też niewiele warte.

Nie tak dawno członek Rady Naukowej Instytutu Uncaria, profesor Wiktor Stelmach zwrócił uwagę na sprzedawaną w sklepach zielarskich, w internecie oraz w innych miejscach Vilcacorę mającą postać cienkich nitek, lub wiórków. Uwagę profesora przykuła nie tylko dziwnie niska, jak na Vilcacorę cena, ale również forma oferowanego produktu.

Zakupił więc w różnych miejscach kilkanaście opakowań pochodzących każde od innego producenta i oddał je do przebadania do laboratorium Wydziału Farmacji krakowskiej Akademii Medycznej. We wszystkich przypadkach okazało się, iż mamy do czynienia z Vilcacorą, którą uprzednio poddano procesowi ekstrakcji substancji czynnych, (prawdopodobnie do produkcji kapsułek), po czym ten zużyty już surowiec wysuszono, zapakowano i przekazano do sprzedaży ludziom zupełnie nieświadomym faktu, że mają do czynienia z produktem zupełnie bezwartościowym pod względem leczniczym.

Wszystkie te atuty posiada Instytut Uncaria, który powstał, działał i dalej działa w Peru, a filia europejska naszego instytutu została utworzona dopiero w roku 2009.

Instytut Uncaria był współorganizatorem VIII Kongresu Medycyny Naturalnej w Peru

VIII Kongresu Medycyny Naturalnej w Peru
Uczestnicy VII Kongresu Medycyny Naturalnej m.in. prof. Iwona Wawer, prof. Zdzisław Jan Ryn i Marek Lubiński

Instytut Uncaria był współorganizatoerm VIII Światowego Kongresu Medycyny Naturalnej, który odbył się w Limie w dniach 13-16 września 2012 r. W Kongresie wzięli udział współpracujący z Instytutem Uncaria naukowcy: prof. dr hab. med. Zdzisław Jan Ryn i prof. dr hab. Iwona Wawer.

Wystąpienie kongresowe Marka Lubińskiego dotyczyło sylwetki Ojca Szeligi i jego osobistych z nim kontaktów. Marek Lubiński przypomniał również testament Ojca Szeligi, którego głównym przesłaniem jest życzenie, by bogactwo „największej apteki świata” jaką jest Amazonia, trafiło także do Polaków, jego rodaków.

Kiedy Kongres Madycyny Naturalnej się zakończył uczestnicy przemierzyli Andy i Amazonię. Cel wyprawy był oczywiście naukowo-badawczy. Efektem wyprawy było przystąpienie Instytutu Uncaria do realizowania ideii ukonstytuowania stowarzyszenia skupiającego peruwiańskie i polskie instytucje naukowe. Celem nowo powstałej organizacji jest realizacja projektów mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochrona tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją. Dzięki tej incjatywie Instytut Uncaria realizuje intelektualny i duchowy testament Ojca Edmunda Szeligi. Honorowy patronat nad stowarzyszeniem objęła Ambasada Republiki Peru w Polsce

VIII Kongresu Medycyny Naturalnej w Peru - wyprawa
Uczestnicy wyprawy u znanej zielarki Elizy

Zioła z Peru wykorzystywane w kuracjach ziołowych

Dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru, jak i w Polsce, między innymi takimi jak: prof. Manuel Fernandez Ibarguen, prof. Wiktor Stelmach, prof. Iwona Wawer czy inż. Santos Jaimes Serkovic, udało się nam wypracować stałą kontrolę jakości oferowanych ziół. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób i dolegliwości.

Zalecamy stosowanie tradycyjnych wywarów lub naparów z ziół, ponieważ w postaci naturalnej otrzymujemy coś, co farmacja określa terminem intractum, czyli koncentratu wszystkich składników leczniczych. Dopiero wtedy możemy mówić o synergicznym działaniu ziół na organizm ludzki. Efekt takiego leczenia jest zawsze o wiele lepszy niż przy stosowaniu ziół w postaci przetworzonej.

Konieczne jest racjonalne posługiwanie się ziołami, samoleczenie jest niewskazane. Umiejętne dozowanie ziół, ich przygotowywanie i łączenie w zestawy kuracyjne wymaga określonego zasobu wiedzy i doświadczenia. Instytut Uncaria ma takie kompetencje i pragnie pomóc wszystkim, którym pomoc taka jest potrzebna i którzy są przekonani co do skuteczności kuracji ziołowych.