Zamawianie ziół oraz bezpłatne konsultacje: tel.: 784 676 154, e‑mail: ziola@uncaria.pl

Instytut Uncaria

Ojciec Szeliga i Marek Lubiński

Powstanie Instytutu Uncaria

Założyciel Instytutu Uncaria Marek Lubiński z Ojcem Edmundem Szeligą, z którego inicjatywy Instytut powstał.

Instytut Uncaria powołany został do życia przez Marka Lubińskiego z inicjatywy Ojca Edmunda Szeligi w 1999 roku w Limie w Peru i od tamtej pory wypełnia szczytną misję kontynuując dzieło rozpoczęte przez Ojca E. Szeligę. W roku 2010 powstała filia Instytutu Uncaria w Europie, która obecnie ma swą siedzibę administracyjną w Wielkiej Brytanii jako zarejestrowana tam spółka Uncaria Ltd.

Zajmujemy się medycyną naturalną. Oferujemy oryginalne zioła oraz kuracje ziołowe z peruwiańskich roślin leczniczych najwyższej jakości. Pozostajemy w ten sposób wierni głównej zasadzie swego Założyciela i Mistrza – Ojca Edmunda Szeligi, która mówi, iż „tylko zioła w swej naturalnej postaci leczą naprawdę”.

Oprócz stosowania kuracji ziołowych, Instytut Uncaria prowadzi również działalność naukową i popularyzatorską. Realizujemy projekty mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochronę tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją. Aby sprostać tym zadaniom przy Instytucie Uncaria powstała więc Rada Naukowa.

Instytut Uncaria – Pierwsza Rada Naukowa

prof. Zdzisław Stelmach

prof. Wiktor Stelmach

prof. Zdzisław Jan Ryn

prof. Zdzisław Jan Ryn

prof Iwona Wawer

prof. Iwona Wawer

Santos Jaimes Serkovic

Santos Serković

„tylko zioła w swej naturalnej postaci leczą naprawdę”

o. Edmund Szeliga

Instytut Uncaria – Początki

Testament Ojca Szeligi

Dokument „Testament Ojca Szeligi” jest archiwalnym zapisem filmowym, na którym odkrywca ziół peruwiańskich – Ojciec Edmund Szeliga powierza Markowi Lubińskiemu misję stworzenia Instytutu Uncaria.

W ciągu wielu lat pracy fitoterapeutycznej Ojciec Szeliga leczył z nawet z najcięższych schorzeń i posiadał niesamowitą umiejętność łączenia ich ze sobą w zestawy kuracyjne. Jest to ogromna wiedza, którą Ojciec Szeliga przekazał założycielowi Instytutu Uncaria, panu Markowi Lubińskiemu.

Przepraszamy za słabą jakość techniczną nagrania.

Instytut Uncaria – akt założycielski

Akt założycielski Instytutu Uncaria, powołanego do życia przez Marka Lubińskiego z inicjatywy Ojca Edmunda Szeligi w 1999 roku w Limie w Peru (z widniejącymi na nim nazwiskami o. Edmunda Szeligi oraz Marka Lubińskiego)

Fragment aktu notarialnego Uncaria
Fragment aktu założycielskiego Instytutu Uncaria

Pierwszy magazyn zielarski Instytutu Uncaria w Limie

Magazyn Instytutu Uncaria w Limie - Marek-Lubinski i dr Hugo Rojas
Pierwszy magazyn Instytutu Uncaria (Marek Lubiński i dr Hugo Rojas)

Po założeniu Instytutu Uncaria, w Limie powstał pierwszy magazyn zielarski Instytutu. Początki nie były łatwe, jednak działamy nieprzerwanie do tej pory i w dalszym ciągu się rozwijamy.

Z Peru można wywozić zioła w postaci naturalnej. Są one jednak objęte przez państwo ochroną prawną, (przede wszystkim narażona na wytrzebienie Vilcacora), konieczne jest więc posiadanie przez firmę eksportową odpowiednich dokumentów i zezwoleń, które wydaję właściwy oddział peruwiańskiego ministerstwa rolnictwa. Nazywa się on w skrócie SERFOR, czyli Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, co można przetłumaczyć na: Państwowa Służba Zasobów Leśnych i Dzikiej Przyrody. Aby wyeksportować z Peru np. Vilcacorę, czy inne zioła, (poza Maca (Lepidium meyenni), która jest rośliną uprawną), trzeba przedstawić w SERFOR dokument nazywany „guia de origen” lub „guia de manejo”, czyli „certyfikat pochodzenia”, który stanowi oficjalny dowód na to, że dane ziele nie zostało pozyskane w sposób nielegalny.

Dbamy o jakość naszych ziół i kontrolujemy je na każdym etapie przetwarzania.

Zioła w magazynie wspólnoty indiańskiej, skąd Instytut Uncaria je odbiera.
Zioła w magazynie wspólnoty indiańskiej, skąd Instytut Uncaria je odbiera.

Instytut Uncaria od lat dwudziestu, podpisuje umowy ze wspólnotami indiańskimi w Amazonii, czy w Andach na zakup ziół od tychże wspólnot. Każda taka umowa zostaje zarejestrowana w ministerstwie rolnictwa i na jej podstawie wystawia się certyfikat pochodzenia na każdą przeznaczoną do eksportu partię ziół. SERFOR zaś w oparciu o ten dokument wystawia każdorazowo zezwolenie na eksport. Jakość naszych ziół kontrolujemy na każdym etapie ich przetwarzania.

Wiele firm, które oferują w Polsce produkty ziołowe z Peru nie posiadają ani koniecznych kontaktów w Amazonii i w Andach, ani tym bardziej własnych oddziałów peruwiańskich i w związku z powyższym nie dysponują tymi zezwoleniami. Skazane są więc na zakupy drogą internetową ziół przetworzonych w Peru na kapsułki, na eksport których nie potrzebne są żadne zezwolenia. Niestety w przeważającej większości są to kapsułki wypełnione mielonym zielem, a więc pozbawione jakiejkolwiek wartości leczniczej.

„Od dawna świat medyczny wie, że głównym zasobem środków leczniczych jest przyroda, przede wszystkim zioła lecznicze. Ok. 400 podstawowych leków, jakie stosujemy w nowoczesnej medycynie, to leki, na które zwrócili uwagę pierwotni curanderos. Oni korzystali z zasobów natury, a my, opierając się na analizie chemicznej, biochemicznej czy farmakodynamicznej, syntetyzujemy te środki. Jednak pierwotnie wzięły się one z natury. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej mają przeświadczenie, że są cząstką kosmosu, oni znacznie wcześniej niż my uświadomili sobie, że cały wszechświat zbudowany jest z tych samych pierwiastków. To, co jest odkryciem współczesnej nauki, oni wiedzieli intuicyjnie od tysięcy lat. W naturze jest wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do odżywiania, do reprodukcji, ale również do leczenia.”

prof. Zdzisław Jan Ryn

Działalność naukowa i popularyzatorska Instytutu Uncaria

Instytut Uncaria prowadzi również działalność naukową i popularyzatorską. Realizujemy projekty mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochronę tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją.

Współpraca z Wydziałem Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wizytą na uniwersytecie w Pucullpa nad rzeką Ucayali
Z wizytą na uniwersytecie w Pucullpa nad rzeką Ucayali

Naszą działalnością i właściwościami leczniczymi ziół peruwiańskich udało się nam zainteresować Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaowocowało to stałą współpracą Instytutu Uncaria z Wydziałem Farmacji WUM. Od 2010 r. prowadzimy wspólnie badania właściwości leczniczych ziół peruwiańskich, takich jak Vilcacora i inne. Dzięki temu odbyliśmy również wiele wspólnych wypraw do Ameryki Południowej. Współpraca okazała się bardzo owocna dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. Iwony Wawer z WUM. Uzyskaliśmy nawet rekomendację dla naszego Instytutu wystawioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (zobacz rekomendację).

Rekomendacja Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego
Rekomendacja naszego Instytutu wystawiona przez Warszawski Instytut Medyczny.
W drodze przez Amazonię – region Villa Rica
W drodze przez Amazonię – region Villa Rica

Instytut Uncaria był współorganizatorem VIII Kongresu Medycyny Naturalnej w Peru

Uczestnicy VII Kongresu Medycyny Naturalnej m.in. prof. Iwona Wawer, prof. Zdzisław Jan Ryn i Marek Lubiński - Instytut Uncaria
Uczestnicy VII Kongresu Medycyny Naturalnej m.in. prof. Iwona Wawer, prof. Zdzisław Jan Ryn i Marek Lubiński

Instytut Uncaria był współorganizatoerm VIII Światowego Kongresu Medycyny Naturalnej, który odbył się w Limie w dniach 13-16 września 2012 r. W Kongresie wzięli udział współpracujący z Instytutem Uncaria naukowcy: prof. dr hab. med. Zdzisław Jan Ryn i prof. dr hab. Iwona Wawer.

Wystąpienie kongresowe Marka Lubińskiego dotyczyło sylwetki Ojca Szeligi i jego osobistych z nim kontaktów. Marek Lubiński przypomniał również testament Ojca Szeligi, którego głównym przesłaniem jest życzenie, by bogactwo „największej apteki świata” jaką jest Amazonia, trafiło także do Polaków, jego rodaków.

Po zakończeniu kongresu uczestnicy przemierzyli Andy i Amazonię. Cel wyprawy był oczywiście naukowo-badawczy. Efektem wyprawy było przystąpienie Instytutu Uncaria do realizowania ideii ukonstytuowania stowarzyszenia skupiającego peruwiańskie i polskie instytucje naukowe. Celem nowo powstałej organizacji jest realizacja projektów mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochrona tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją. Dzięki tej incjatywie Instytut Uncaria realizuje intelektualny i duchowy testament Ojca Edmunda Szeligi. Honorowy patronat nad stowarzyszeniem objęła Ambasada Republiki Peru w Polsce

VIII Kongresu Medycyny Naturalnej w Peru - wyprawa
Uczestnicy wyprawy u znanej zielarki Elizy

Międzynarodowa konferencja dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej

Międzynarodowa konferencja dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej

W maju 2007 roku przedstawiciele Instytutu Uncaria wspólnie z naukowcami z uniwersytetów peruwiańskich wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej. Konferencja ta odbyła się w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. Jednym z efektów tego wydarzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy: Instytutem Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Botaniki PAN, Uniwersytetem Cayetano Heredia z Limy, Uniwersytetem San Marcos z Limy i Instytutem Uncaria.

Umowa dotyczy szeroko pojętych studiów nad właściwościami ziół amazońsko – andyjskich i ich praktycznym zastosowaniem. Nadrzędnym celem tych badań jest z jednej strony pozyskiwanie ziół o jak najwyższej jakości i jednakowym standardzie, co gwarantuje ich najlepsze działanie. Z drugiej strony zaś racjonalna gospodarka naturalnymi zasobami Amazonii i Andów, chroniąca ekosystem przed dewastacją.

Promocja Peru w Polsce

W 2013 roku Instytut Uncaria wziął udział wspólnie z ambasadą Republiki Peru w obchodach 478 rocznicy założenia stolicy Peru, Limy. Uroczystość miała miejsce w Teatrze na Bielanach na ulicy Goldoniego w Warszawie. Publiczność, która szczelnie wypełniła salę teatralną ośrodka z ogromnym zainteresowaniem wysłuchała wystąpienia konsul Peru, pani Aurory Luque de Hjort. Pani konsul w zwięzły sposób przybliżyła Peru, które nam, Polakom, zwykle kojarzy się jedynie z Inkami i Machu Picchu.

Założyciel i dyrektor Instytut Uncaria, pan Marek Lubiński opowiedział o bliskich związkach Peru i Polski i o ogromnym wkładzie Polaków w rozwój tego kraju.

Wspomniał przede wszystkim dwóch wielkich Polaków, którzy w historii Peru zapisali się złotymi zgłoskami: inżyniera Bronisława Malinowskiego, konstruktora Kolei Andyjskiej oraz ojca Edmunda Szeligę, odkrywcę słynnej Vilkacory i współzałożyciela Instytutu Uncaria.

Uroczystość z okazji rocznicy założenia stolicy Peru - Limy

Specjalnym gościem instytutu Uncaria w tym dniu była współpracująca z nim na co dzień pani profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor Wawer przedstawiła publiczności szalenie ciekawą relację z naukowej wyprawy do Peru, jaką Instytut Uncaria zorganizował we wrześniu 2012 roku oraz omówiła dobroczynne właściwości dla zdrowia ziół leczniczych z Amazonii i Andów, które sprowadza do Polski Instytut Uncaria. Wykład pani profesor Wawer wzbudził tak ogromne zainteresowanie zebranych, że po jego zakończeniu pani profesor prowadziła kilkukodzinne rozmowy ze słuchaczami, odpowiadając na ich pytania dotyczące kuracji ziołowych z Peru, diety oraz zdrowego stylu życia. Walory turystyczne i historyczne tego pięknego kraju przedstawił w swojej prezentacji multimedialnej znany podróżnik, pan Andrzej Maciążek.

Impreza trwała do północy, gdyż po części oficjalnej zebrani goście raczyli się tradycyjnymi potrawami kuchni peruwiańskiej oraz degustowali serwowane przez pracowników ambasady Peru i Instytutu Uncaria herbaty ziołowe z oryginalnych ziół peruwiańskich, pochodzących ze sklepu instytutu. Niepowtarzalną atmosferę spotkania zapewnił zespół muzyczny pana Grecco Calderon Chavez oraz pani konsul Peru, Aurora Luque de Hjort, która wraz z pracownicami ambasady przebrała się w tradycyjne stroje noszone kiedyś przez limeńskie piękności.

Wydarzenie to daje początek cyklowi imprez poświęconych Peru i związkom polsko- peruwiańskim, które będzie organizować ambasada Peru wspólnie z Instytutem Uncaria we wszystkich dużych ośrodkach na terenie całego kraju

Uroczystość z okazji rocznicy założenia stolicy Peru - Limy

Instytut Uncaria i Zepter International ratują Vilcacorę

Eksperymentalna plantacja Vilcacory
Eksperymentalna plantacja Vilcacory

W 2017 r. miała miejsce kolejna wyprawa do Peru zorganizowana przez Instytut Uncaria. Głównym jej powodem jest coraz bardziej nagląca potrzeba zakładania plantacji Vilcacory (Uncaria tomentosa wild., Koci pazur, Wilkakora). Z każdym mijającym rokiem wzrasta zagrożenie, że za kilka / kilkanaście lat nie będzie już tego cudownego zioła. Zioła, które leczy nowotwory i wiele innych groźnych chorób.

Przyczyna tej sytuacji jest rosnąca z każdym rokiem popularność Wilkakory. W konsekwencji coraz większa eksploatacja zioła na terenach Amazonii peruwiańskiej, gdyż tylko tam rośnie prawdziwa Vilcacora, posiadająca właściwości lecznicze. Jedynym wyjściem dla tego problemu jest zakładanie plantacji Vilcacory pod nadzorem naukowców. Chodzi o to, aby plantacje ziołowe powstawały na terenach jak najbardziej sprzyjających właściwemu wzrostowi Vilcacora. Czyli w jej środowisku naturalnym tam, gdzie Wilkakora do tej pory rośnie, lub rosła na dziko. Jest to projekt bardzo ambitny, dalekosiężny i wymagający dużych nakładów finansowych.

W realizację projektu zaangażowała się firma Zepter International, słynąca na całym świecie z produktów dla gospodarstw domowych najwyższej jakości. Jej właściciel oraz dyrekcja okazały się osobami obdarzonymi bardzo wysoką świadomością i wrażliwością ekologiczną, doceniając jednocześnie ogromne znaczenie medycyny naturalnej, w tym medycyny Peru. Projekt będzie koordynowany przez Instytut Uncaria w Polsce i w Peru, pod nadzorem naukowym specjalistów z między innymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Rolniczej w Limie oraz Uniwersytetu w Tingo Maria w peruwiańskiej Amazonii.

Plantacja Vilcacory
Plantacja Vilcacory

I Kongres Medycyny Naturalnej w Peru

Marek Lubiński był przedstawicielem Instytutu Uncaria na pierwszym Kongresie Medycyny Naturalnej w Peru w 2000 r.

Przedstawiciele naszego instytutu brali udział we wszystkich dotychczasowych Światowych Kongresach Medycyny Naturalnej, które odbywają się regularnie w Peru.

I Kongres Medycyny Naturalnej w Peru

Wszystkie zioła oferowane przez Instytut Uncaria (Uncaria LTD) są starannie wyselekcjonowane i pochodzą z czystych ekologicznie regionów Andów i Amazonii. Posiadają certyfikaty jakości oraz są zarejestrowane w peruwiańskim Ministerstwie Zdrowia DIGESA – co jest warunkiem dopuszczenia ich do legalnego obrotu. Kuracje ziołowe przygotowywane w Instytucie Uncaria oparte są o oryginalne receptury i metodologię Księdza Edmunda Szeligi. Dowodem skuteczności naszych kuracji są oświadczenia wielu osób, które udało się wyleczyć nawet z najcięższych chorób.

Instytut Uncaria

Rekomendacje

Rekomendacja Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Naszą działalnością i właściwościami leczniczymi ziół peruwiańskich udało się nam zainteresować Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskaliśmy również rekomendację dla naszego Instytutu wystawioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Rekomendacja Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego
Rekomendacja naszego Instytutu wystawiona przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Oświadczenie Józefa Popiełuszko

oświadczenie Józefa Popiełuszko
Oświadczenie Józefa Popiełuszko, brata Błogosławionego śp. Księdza Jerzego Popiełuszko, o skuteczności kuracji ziołowej Instytutu Uncaria

Potwierdzenia skuteczności kuracji ziołowych Instytutu Uncaria

Potwierdzeniem skuteczności naszych kuracji są oświadczenia wielu osób, które po zastosowaniu kuracji ziołowej Instytutu Uncaria zostały wyleczone – udało się w ten sposób pokonać nawet najcięższe choroby.

Byłem chory na drobnokomórkowego raka płuc. Lekarze dawali mi co najwyżej trzy miesiące życia. W 2014 roku szczęśliwym trafem otrzymałem kontakt do pana Marka Lubińskiego. Przez ponad pół roku stosowałem pełne kuracje antynowotworowe. Potem zacząłem pić Sangre de drago i Vilcacorę, które profilaktycznie zażywam do dziś bez stosowania przerw w piciu tych ziół. Wszystkie kolejne badania nie wykazują obecności nowotworu w organizmie. Podkreślam, iż osobom zainteresowanym jestem skłonny okazać wyniki badań. Kontakt ze mną możliwy jest przez pana Marka Lubińskiego z Instytutu Uncaria.

Pan Marek Zieliński, Warszawa, Praga-PółnocWarszawa, styczeń 2016

Pragnę serdecznie podziękować panu Markowi Lubińskiemu za wyleczenie mnie z przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Kuracja ziołowa, którą zalecił mi pan Lubiński okazała się niezwykle skuteczna i po jej odbyciu wszystkie badania, w tym biopsja wątroby, potwierdziły zupełne wyleczenie.

Jan Kołodziejczak, Blaszki, Polska

Od ponad pół roku zażywam wywar z zioła Vilcacora od pana Marka Lubińskiego z Instytutu Uncaria. Już po dwóch miesiącach picia tego wywaru zauważyłem bardzo wyraźną poprawę mego stanu zdrowia. Przede wszystkim znacznie poprawiła się odporność mojego organizmu. Będąc już w wieku zaawansowanym miałem ciągłą tendencję do zapadania na grypę i wszelkiego rodzaju przeziębienia. Teraz, pijąc Vilcacorę z Instytutu Uncaria, przeszedłem przez cały okres jesienno-zimowy bez żadnego z tych objawów. Poza tym poprawiła mi się bardzo wyraźnie praca nerek, przestały puchnąć nogi. Odczuwam też bardzo dużą poprawę stanu układu pokarmowego, przede wszystkim trzustki i wątroby. Unormował się też poziom glukozy we krwi. Jestem niezwykle wdzięczny panu Markowi Lubińskiemu za tak wydatną pomoc w regeneracji mego organizmu. Polecam wszystkim kuracje ziołami peruwiańskimi z Instytutu Uncaria.

Ryszard Filipski (aktor i reżyser filmowy), 08-02-2108, Brwinów

W roku 2000 rozpoznano u mnie raka nerki z przerzutami do pęcherza. Dzięki mojej siostrze Alicji mieszkającej w Kanadzie, dowiedziałem się o istnieniu Instytutu Uncaria w Peru. W ciągu dwóch miesięcy z pomocą rodziny zorganizowałem mój wyjazd do Limy, gdzie przez cały miesiąc przebywałem pod bezpośrednią opieką Ojca Edmunda Szeligi oraz pana Marka Lubińskiego. Zacząłem stosować kurację antynowotworową na bazie Vilcacory oraz innych ziół peruwiańskich, a także specjalną dietę. Po powrocie do Polski stosowałem te kuracje jeszcze przez dwa lata sprowadzając zioła z Instytutu Uncaria. Obecnie jest rok 2014, ja jestem zupełnie zdrów. Mam 64 lata i pracuję na terenie całego Podhala lecząc zwierzęta. Czuję się w pełni sił witalnych. Przez cały czas jednakże stosuję profilaktycznie kuracje, które ustala dla mnie pan Marek Lubiński.

Lekarz weterynarii, Pan Stanisław Ścirka, Nowy Targ, kwiecień 2014.

Jestem bardzo wdzięczna panu Markowi Lubińskiemu za niezwykle precyzyjnie dobraną kurację ziołową dla mego taty, który chorował na raka żołądka (chłoniaka). Po ponad rocznej kuracji Vilcacorą i innymi ziołami z Instytutu Uncaria u mego taty nie stwierdza się już obecności komórek rakowych. Przy okazji uregulował się poziom glukozy oraz cholesterolu. Bardzo dziękuję za tak wspaniałą pomoc.

Katarzyna Kuberska, NJ, Stany Zjednoczone

Zioła z Peru wykorzystywane w kuracjach ziołowych

Dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru, jak i w Polsce, między innymi takimi jak: prof. Manuel Fernandez Ibarguen, prof. Wiktor Stelmach, prof. Iwona Wawer czy inż. Santos Jaimes Serkovic, udało się nam wypracować stałą kontrolę jakości oferowanych ziół. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób i dolegliwości.

Zalecamy stosowanie tradycyjnych wywarów lub naparów z ziół, ponieważ w postaci naturalnej otrzymujemy coś, co farmacja określa terminem intractum, czyli koncentratu wszystkich składników leczniczych. Dopiero wtedy możemy mówić o synergicznym działaniu ziół na organizm ludzki. Efekt takiego leczenia jest zawsze o wiele lepszy niż przy stosowaniu ziół w postaci przetworzonej.

Konieczne jest racjonalne posługiwanie się ziołami, samoleczenie jest niewskazane. Umiejętne dozowanie ziół, ich przygotowywanie i łączenie w zestawy kuracyjne wymaga określonego zasobu wiedzy i doświadczenia. Instytut Uncaria ma takie kompetencje i pragnie pomóc wszystkim, którym pomoc taka jest potrzebna i którzy są przekonani co do skuteczności kuracji ziołowych.