Zamawianie ziół oraz bezpłatne konsultacje: tel.: 784 676 154, e‑mail: ziola@uncaria.pl

Rekomendacje

Rekomendacja Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Naszą działalnością i właściwościami leczniczymi ziół peruwiańskich udało się nam zainteresować Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskaliśmy również rekomendację dla naszego Instytutu wystawioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Rekomendacja Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego
Rekomendacja naszego Instytutu wystawiona przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Potwierdzenia skuteczności kuracji ziołowych Instytutu Uncaria

Potwierdzeniem skuteczności naszych kuracji są oświadczenia wielu osób, które po zastosowaniu kuracji ziołowej Instytutu Uncaria zostały wyleczone – udało się w ten sposób pokonać nawet najcięższe choroby. Poniżej oświadczenie Józefa Popiełuszko.

oświadczenie Józefa Popiełuszko
Oświadczenie Józefa Popiełuszko, brata Błogosławionego śp. Księdza Jerzego Popiełuszko, o skuteczności kuracji ziołowej Instytutu Uncaria

Instytut Uncaria - o nas

Instytut Uncaria zajmuje się medycyną naturalną. Oferujemy oryginalne zioła z Peru oraz zestawiamy skuteczne kuracje ziołowe z peruwiańskich roślin leczniczych najwyższej jakości.

Instytut Uncaria pozostaje wierny głównej zasadzie swego Założyciela i Mistrza – Ojca Edmunda Szeligi, która mówi, iż „tylko zioła w swej naturalnej postaci leczą naprawdę”.

Marek Lubiński przez 10 lat współpracował z o. Edmundem Szeligą w Peru, uczył się ziołolecznictwa i w ten sposób przejął od niego wiedzę na temat stosowania terapii ziołowych. Teraz sam zestawia skuteczne kuracje ziołowe, udziela konsultacji zielarskich i kontynuuje oraz rozwija dzieło swojego Mistrza.

Oprócz zestawiania i stosowania skutecznych kuracji ziołowych, Instytut Uncaria prowadzi również działalność naukową i popularyzatorską. Realizujemy projekty mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochronę tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją.

Andy - Instytut Uncaria
Konsultacje zielarskie - Marek Lubiński w Andach

Konsultacje zielarskie:

Konsultacji z zakresu ustalania kuracji ziołowych udziela wieloletni asystent Ojca Edmunda Szeligi w Peru, popularyzator ziołolecznictwa, założyciel Instytutu Uncaria, fitoterapeuta Marek Lubiński.

tel.: 784 676 154
e-mail: ziola@uncaria.pl

Konsultacje są bezpłatne.
W swoich kuracjach ziołowych stosujemy wyłącznie oryginalne zioła w postaci naturalnej.

Wszystkie nasze zioła są starannie wyselekcjonowane i pochodzą z czystych ekologicznie regionów Andów i Amazonii peruwiańskiej. Zanim opuszczą Peru przechodzą tam rygorystyczną kontrolę jakości i zgodności gatunku, co jest warunkiem dopuszczenia ich do legalnego obrotu i eksportu poza terytorium Peru.

Zioła z Peru

Zamawianie ziół:

tel.: 784 676 154
e-mail: ziola@uncaria.pl

Konsultacje są bezpłatne.

W swoich kuracjach stosujemy wyłącznie oryginalne zioła w postaci naturalnej.

Dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru, jak i w Polsce, gdzie współpracujemy między innymi z Zakładem Chemii Fizycznej Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zobacz rekomendację WUM) udało się nam wypracować stałą kontrolę jakości oferowanych ziół. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób i dolegliwości.

„tylko zioła w swej naturalnej postaci leczą naprawdę”

o. Edmund Szeliga

Instytut Uncaria

Instytut Uncaria został założony przez Marka Lubińskiego z inicjatywy Ojca Edmunda Szeligi w 1999 roku w Limie w Peru i od tamtej pory kontynuuje dzieło rozpoczęte przez Ojca Szeligę, który od 1965 r. oficjalnie leczył peruwiańskimi preparatami roślinnymi przeróżne schorzenia, z którymi od lat borykała się medycyna i robił to bardzo skutecznie przez 40 lat.W roku 2010 powstała filia Instytutu Uncaria w Europie, która obecnie ma swą siedzibę administracyjną w Wielkiej Brytanii jako zarejestrowana tam spółka Uncaria Ltd.

Porad zielarskich z zakresu leczenia ziołami peruwiańskimi udziela popularyzator ziołolecznictwa, podróżnik, założyciel Instytutu Uncaria, fitoterapeuta Marek Lubiński, który przez 10 lat współpracował z o. Edmundem Szeligą w Peru, gdzie był jego asystentem. W ten sposób przejął od niego wiedzę na temat ziołolecznictwa. Teraz sam udziela porad zielarskich i kontynuuje oraz rozwija dzieło swojego Mistrza.

Testament Ojca Szeligi

Dokument „Testament Ojca Szeligi” jest archiwalnym zapisem filmowym, na którym odkrywca ziół peruwiańskich – Ojciec Edmund Szeliga powierza Markowi Lubińskiemu misję stworzenia Instytutu Uncaria.

W ciągu wielu lat pracy fitoterapeutycznej Ojciec Szeliga leczył z nawet z najcięższych schorzeń i posiadał niesamowitą umiejętność łączenia ich ze sobą w zestawy kuracyjne. Jest to ogromna wiedza, którą Ojciec Szeliga przekazał założycielowi Instytutu Uncaria, panu Markowi Lubińskiemu.

Przepraszamy za słabą jakość techniczną nagrania.

Pierwszy magazyn zielarski Instytutu Uncaria w Limie

Magazyn Uncarii w Limie
Pierwszy magazyn Instytutu Uncaria (Marek Lubiński i dr Hugo Rojas)

Po założeniu Instytutu Uncaria, w Limie powstał pierwszy magazyn zielarski Instytutu. Początki nie były łatwe, jednak działamy nieprzerwanie do tej pory i w dalszym ciągu się rozwijamy.

Z Peru można wywozić zioła w postaci naturalnej. Są one jednak objęte przez państwo ochroną prawną, (przede wszystkim narażona na wytrzebienie Vilcacora), konieczne jest więc posiadanie przez firmę eksportową odpowiednich dokumentów i zezwoleń, które wydaję właściwy oddział peruwiańskiego ministerstwa rolnictwa. Nazywa się on w skrócie SERFOR, czyli Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, co można przetłumaczyć na: Państwowa Służba Zasobów Leśnych i Dzikiej Przyrody. Aby wyeksportować z Peru np. Vilcacorę, czy inne zioła, (poza Maca (Lepidium meyenni), która jest rośliną uprawną), trzeba przedstawić w SERFOR dokument nazywany „guia de origen” lub „guia de manejo”, czyli „certyfikat pochodzenia”, który stanowi oficjalny dowód na to, że dane ziele nie zostało pozyskane w sposób nielegalny.

Uncaria zakupuje zioła bezpośrednio od wspólnot indiańskich

Wioska indiańska
Wioska indiańska

Instytut Uncaria od dwudziestu lat podpisuje umowy ze wspólnotami indiańskimi w Amazonii, czy w Andach na zakup ziół od tychże wspólnot. Każda taka umowa zostaje zarejestrowana w ministerstwie rolnictwa i na jej podstawie wystawia się certyfikat pochodzenia na każdą przeznaczoną do eksportu partię ziół. SERFOR zaś w oparciu o ten dokument wystawia każdorazowo zezwolenie na eksport. Jakość naszych ziół kontrolujemy na każdym etapie ich przetwarzania.

Dbamy o jakość naszych ziół i kontrolujemy je na każdym etapie przetwarzania.

Zioła w magazynie wspólnoty indiańskiej, skąd Instytut Uncaria je odbiera.
Zioła w magazynie wspólnoty indiańskiej, skąd Instytut Uncaria je odbiera.

Wszystkie nasze zioła są starannie wyselekcjonowane i pochodzą z czystych ekologicznie regionów Andów i Amazonii peruwiańskiej.

Wiele firm, które oferują w Polsce produkty ziołowe z Peru nie posiadają ani koniecznych kontaktów w Amazonii i w Andach, ani tym bardziej własnych oddziałów peruwiańskich i w związku z powyższym nie dysponują tymi zezwoleniami. Skazane są więc na zakupy drogą internetową ziół przetworzonych w Peru na kapsułki, na eksport których nie potrzebne są żadne zezwolenia. Niestety w przeważającej większości są to kapsułki wypełnione mielonym zielem, a więc pozbawione jakiejkolwiek wartości leczniczej.

Zdobyliśmy zaufanie Indian

Instytut Uncaria podpisuje umowy ze wspólnotami indiańskimi w Amazonii, czy w Andach na zakup ziół. Każda taka umowa zostaje zarejestrowana w ministerstwie rolnictwa i na jej podstawie wystawia się certyfikat pochodzenia na każdą przeznaczoną do eksportu partię ziół.

Marek Lubiński przyjety do plemienia

Marek Lubiński należy do nielicznego grona osób, które pozyskały zaufanie Indian do tego stopnia, że został przyjęty podczas rytualnej ceremonii jako biały brat. Został więc Białym Bratem Indian Ashanica w Peru

Marek Lubiński w szkole amazońskiej

Podczas licznych wypraw w trudno dostępne okolice Amazonii chętnie odwiedza szkoły. Jak widać dzieci indiańskie również dobrze się czują w jego towarzystwie.

Amazońska łazienka

Przy pewnym doświadczeniu w poruszaniu się w tym trudnym terenie znależć tam można nawet przyzwoitą łazienkę.

Picie soku ze świeżo ściętej Vilcacory

Picie soku ze świeżo ściętej Vilcacory bardzo dobrze wpływa na wszystkie funkcje organizmu. Ten sekret również zdradzili nam Indianie.

Podczas licznych wypraw spotykaliśmy się z wielką życzliwością miejscowych Indian.

Podczas licznych wypraw spotykaliśmy się z wielką życzliwością miejscowych Indian.

Krajobraz z Peru - Instytut Uncaria

Trudy wypraw z nawiązką rekompensowały nam wspaniałe widoki.

„Od dawna świat medyczny wie, że głównym zasobem środków leczniczych jest przyroda, przede wszystkim zioła lecznicze. Ok. 400 podstawowych leków, jakie stosujemy w nowoczesnej medycynie, to leki, na które zwrócili uwagę pierwotni curanderos. Oni korzystali z zasobów natury, a my, opierając się na analizie chemicznej, biochemicznej czy farmakodynamicznej, syntetyzujemy te środki. Jednak pierwotnie wzięły się one z natury. Mieszkańcy Ameryki Łacińskiej mają przeświadczenie, że są cząstką kosmosu, oni znacznie wcześniej niż my uświadomili sobie, że cały wszechświat zbudowany jest z tych samych pierwiastków. To, co jest odkryciem współczesnej nauki, oni wiedzieli intuicyjnie od tysięcy lat. W naturze jest wszystko, co potrzebne jest człowiekowi do odżywiania, do reprodukcji, ale również do leczenia.”

prof. Zdzisław Jan Ryn

Działalność naukowa Instytutu Uncaria

Realizujemy projekty mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochronę tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją.

I Kongres Medycyny Naturalnej w Peru

I Kongres Medycyny Naturalnej w Peru

Marek Lubiński był przedstawicielem Instytutu Uncaria na pierwszym Kongresie Medycyny Naturalnej w Peru w 2000 r.

Przedstawiciele naszego instytutu brali udział we wszystkich dotychczasowych Światowych Kongresach Medycyny Naturalnej, które odbywają się regularnie w Peru.

Współpraca z Wydziałem Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Z wizytą na uniwersytecie w Pucullpa nad rzeką Ucayali
Z wizytą na uniwersytecie w Pucullpa nad rzeką Ucayali

Naszą działalnością i właściwościami leczniczymi ziół peruwiańskich udało się nam zainteresować Wydział Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaowocowało to stałą współpracą Instytutu Uncaria z Wydziałem Farmacji WUM. Od 2010 r. prowadzimy wspólnie badania właściwości leczniczych ziół peruwiańskich, takich jak Vilcacora i inne. Dzięki temu odbyliśmy również wiele wspólnych wypraw do Ameryki Południowej. Współpraca okazała się bardzo owocna dzięki ogromnemu zaangażowaniu prof. Iwony Wawer z WUM. Uzyskaliśmy nawet rekomendację dla naszego Instytutu wystawioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (zobacz rekomendację).

Rekomendacja Warszawskiego Uniwerystetu Medycznego
Rekomendacja naszego Instytutu wystawiona przez Warszawski Instytut Medyczny.

Instytut Uncaria był współorganizatorem VIII Kongresu Medycyny Naturalnej w Peru

Uczestnicy VII Kongresu Medycyny Naturalnej m.in. prof. Iwona Wawer, prof. Zdzisław Jan Ryn i Marek Lubiński
Uczestnicy VII Kongresu Medycyny Naturalnej m.in. prof. Iwona Wawer, prof. Zdzisław Jan Ryn i Marek Lubiński

Instytut Uncaria był współorganizatoerm VIII Światowego Kongresu Medycyny Naturalnej, który odbył się w Limie w dniach 13-16 września 2012 r. W Kongresie wzięli udział współpracujący z Instytutem Uncaria naukowcy: prof. dr hab. med. Zdzisław Jan Ryn i prof. dr hab. Iwona Wawer.

Wystąpienie kongresowe Marka Lubińskiego dotyczyło sylwetki Ojca Szeligi i jego osobistych z nim kontaktów. Marek Lubiński przypomniał również testament Ojca Szeligi, którego głównym przesłaniem jest życzenie, by bogactwo „największej apteki świata” jaką jest Amazonia, trafiło także do Polaków, jego rodaków.

Po zakończeniu kongresu uczestnicy przemierzyli Andy i Amazonię. Cel wyprawy był oczywiście naukowo-badawczy. Efektem wyprawy było przystąpienie Instytutu Uncaria do realizowania ideii ukonstytuowania stowarzyszenia skupiającego peruwiańskie i polskie instytucje naukowe. Celem nowo powstałej organizacji jest realizacja projektów mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat andyjskich i amazońskich ziół leczniczych, badania nad nimi oraz ochrona tamtejszego ekosystemu przed grożącą mu degradacją. Dzięki tej incjatywie Instytut Uncaria realizuje intelektualny i duchowy testament Ojca Edmunda Szeligi. Honorowy patronat nad stowarzyszeniem objęła Ambasada Republiki Peru w Polsce

Międzynarodowa konferencja dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej

Międzynarodowa konferencja dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej

W maju 2007 roku przedstawiciele Instytutu Uncaria wspólnie z naukowcami z uniwersytetów peruwiańskich wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej badań flory i fauny Ameryki Południowej. Konferencja ta odbyła się w Instytucie Botaniki PAN w Krakowie. Jednym z efektów tego wydarzenia było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy: Instytutem Farmakognozji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutem Botaniki PAN, Uniwersytetem Cayetano Heredia z Limy, Uniwersytetem San Marcos z Limy i Instytutem Uncaria. Umowa dotyczy szeroko pojętych studiów nad właściwościami ziół amazońsko – andyjskich i ich praktycznym zastosowaniem. Nadrzędnym celem tych badań jest z jednej strony pozyskiwanie ziół o jak najwyższej jakości i jednakowym standardzie, co gwarantuje ich najlepsze działanie. Z drugiej strony zaś racjonalna gospodarka naturalnymi zasobami Amazonii i Andów, chroniąca ekosystem przed dewastacją.

Instytut Uncaria i Zepter International ratują Vilcacorę

Plantacja Vilcacory
Plantacja Vilcacory

W 2017 r. miała miejsce kolejna wyprawa do Peru zorganizowana przez Instytut Uncaria. Głównym jej powodem jest coraz bardziej nagląca potrzeba zakładania plantacji Vilcacory (Uncaria tomentosa wild., Koci pazur, Wilkakora). Z każdym mijającym rokiem wzrasta zagrożenie, że za kilka / kilkanaście lat nie będzie już tego cudownego zioła. Zioła, które leczy nowotwory i wiele innych groźnych chorób.

Przyczyna tej sytuacji jest rosnąca z każdym rokiem popularność Wilkakory. W konsekwencji coraz większa eksploatacja zioła na terenach Amazonii peruwiańskiej, gdyż tylko tam rośnie prawdziwa Vilcacora, posiadająca właściwości lecznicze. Jedynym wyjściem dla tego problemu jest zakładanie plantacji Vilcacory pod nadzorem naukowców. Chodzi o to, aby plantacje ziołowe powstawały na terenach jak najbardziej sprzyjających właściwemu wzrostowi Vilcacora. Czyli w jej środowisku naturalnym tam, gdzie Wilkakora do tej pory rośnie, lub rosła na dziko. Jest to projekt bardzo ambitny, dalekosiężny i wymagający dużych nakładów finansowych.

W realizację projektu zaangażowała się firma Zepter International, słynąca na całym świecie z produktów dla gospodarstw domowych najwyższej jakości. Jej właściciel oraz dyrekcja okazały się osobami obdarzonymi bardzo wysoką świadomością i wrażliwością ekologiczną, doceniając jednocześnie ogromne znaczenie medycyny naturalnej, w tym medycyny Peru. Projekt będzie koordynowany przez Instytut Uncaria w Polsce i w Peru, pod nadzorem naukowym specjalistów z między innymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Rolniczej w Limie oraz Uniwersytetu w Tingo Maria w peruwiańskiej Amazonii.

Eksperymentalna plantacja Vilcacory
Eksperymentalna plantacja Vilcacory

Marek Lubiński w mediach

Marek Lubiński popularyzuje ziołolecznictwo i medycynę naturalną również w mediach.

Radio Niepokalanów

Peruwiańskie zioła na targu indiańskim

Marek Lubiński prowadzi W katolickim Radio Niepokalanów cykliczne piątkowe audycje „Zioła, które leczą”. Poniżej linki do audycji archiwalnych, gdzie można je odsłuchać:

Zioła, które leczą – zbiorcze audycje archiwalne,

Zioła pomocne w profilaktyce i wychodzeniu z Covid-19,

Zioła dla seniorów jak wspomagać odporność i nie dać się wirusom.

Tygodnik katolicki Niedziela

Młody Indianin

„Biali bracia Indian” – Z prof. dr. hab. n. med. Zdzisławem Janem Rynem oraz Markiem Lubińskim rozmawia A. Cichobłazińska

Wszystkie zioła oferowane przez Instytut Uncaria są starannie wyselekcjonowane i pochodzą z czystych ekologicznie regionów Andów i Amazonii. Posiadają certyfikaty jakości oraz są zarejestrowane w peruwiańskim Ministerstwie Zdrowia DIGESA – co jest warunkiem dopuszczenia ich do legalnego obrotu. Kuracje ziołowe przygotowywane w Instytucie Uncaria oparte są o oryginalne receptury i metodologię Księdza Edmunda Szeligi. Dowodem skuteczności naszych kuracji są świadectwa wielu ludzi, których udało się wyleczyć nawet z najcięższych chorób.

Instytut Uncaria

Zioła z Peru wykorzystywane w kuracjach ziołowych

Dzięki stałej współpracy z najlepszymi specjalistami, zarówno w Peru, jak i w Polsce, między innymi takimi jak: prof. Manuel Fernandez Ibarguen, prof. Wiktor Stelmach, prof. Iwona Wawer czy inż. Santos Jaimes Serkovic, udało się nam wypracować stałą kontrolę jakości oferowanych ziół. Zdajemy sobie bowiem sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Naszym celem i zadaniem jest niesienie pomocy ludziom w leczeniu ich z chorób i dolegliwości.

Zalecamy stosowanie tradycyjnych wywarów lub naparów z ziół, ponieważ w postaci naturalnej otrzymujemy coś, co farmacja określa terminem intractum, czyli koncentratu wszystkich składników leczniczych. Dopiero wtedy możemy mówić o synergicznym działaniu ziół na organizm ludzki. Efekt takiego leczenia jest zawsze o wiele lepszy niż przy stosowaniu ziół w postaci przetworzonej.

Konieczne jest racjonalne posługiwanie się ziołami, samoleczenie jest niewskazane. Umiejętne dozowanie ziół, ich przygotowywanie i łączenie w zestawy kuracyjne wymaga określonego zasobu wiedzy i doświadczenia. Instytut Uncaria ma takie kompetencje i pragnie pomóc wszystkim, którym pomoc taka jest potrzebna i którzy są przekonani co do skuteczności kuracji ziołowych.