„Peru – natura i kultura”

09 Sty 2014

W dniu 14 grudnia 2013 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Peru- natura i kultura”. Została ona zorganizowana z inicjatywy Instytutu Uncaria w ramach obchodów dziewięćdziesiątej rocznicy nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Republiką Peru a Rzeczpospolitą Polską. Rangę tego wydarzenia podkreślił honorowy patronat Jej Ekscelencji Ambasador Republiki Peru w Polsce, Pani Marthy Chavarri Dupuy oraz Jego Magnificencji Rektora UJ, prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.

dsc06335 dsc06320

dsc06339 dsc06372

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Konsul Republiki Peru w Polsce, Pani Aurora Luque de Hjort oraz Konsul Honorowy Peru w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Krzanowski. Pani Konsul Peru w swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała Instytutowi Uncaria, a przede wszystkim panu Markowi Lubińskiemu za ogromny wkład w promocję i popularyzację wiedzy na temat Peru w Polsce.

Publiczność, która bardzo licznie wypełniła przepiękną i uderzającą dostojeństwem wystroju aulę Collegium Novum, wysłuchała z ogromną uwagą prelekcji wygłoszonych przez naukowców z uniwersytetów z Genui, Pragi, Warszawy i Krakowa. Szczególnie miłym i wzruszającym dla naszego instytutu momentem był wykład wygłoszony przez prof. dra hab. Zdzisława Jana Ryna, który przybliżył słuchaczom sylwetkę śp. Ojca Edmunda Szeligi, współzałożyciela Instytutu Uncaria.

Konferencja UJ Kraków Konferencja UJ Kraków

W ogólnej ocenie wydanej zarówno przez organizatorów, jak i samych uczestników podkreślono bardzo wysoki poziom naukowy tej konferencji. Instytut Uncaria jako jej pomysłodawca pragnie w związku z tym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sukcesu. Chcemy również poinformować, iż planowane jest wydanie specjalnej pozycji książkowej, będącej dokładną relacją z tego, tak istotnego dla nauki i relacji peruwiańsko- polskich, wydarzenia.

 

Peru - natura i kultura na UJ